Menu toggle Menu toggle

Revisor Stefan Larsen ApS tilbyder hovedsageligt ydelser til erhvervsdrivende

Regnskabsudarbejdelse for selskaber ApS & A/S

 • Udarbejdelse og opstilling af årsregnskab efter årsregnskabsloven
 • Udarbejdelse af koncernregnskab
 • Beregning af skattepligtig indkomst
 • Opgørelse af sambeskatningsindkomst
 • Udarbejdelse af skatteregnskab
 • Udfyldelse og indberetning af selskabsselvangivelse
Læs mere

Regnskabsudarbejdelse for Enkeltmandsvirksomheder

 • Udarbejdelse og opstilling af årsregnskab efter årsregnskabsloven
 • Indberetning af personlig udvidet selvangivelse samt oplysningsskema
 • Udarbejdelse af skatteregnskab
 • Årsregnskab ved udlejning af ejerbolig
 • Beskatning efter de almindelige regler
 • Beskatning efter virksomhedsordningen
 • Beskatning efter kapitalafkastordningen
Læs mere

Bogholderi og indberetning til SKAT

 • Kvartals, halv- eller helårlig bogføring
 • Opgørelse og indberetning af momstilsvar overfor SKAT
 • Gennemgang og feedback af kundens egen bogføring
 • Beregning og indberetning af lønsumsafgift
 • Indberetning af personlig udvidet selvangivelse
Læs mere

Regnskabsassistance & økonomisk rådgivning mv.

 • Regnskabsanalyser
 • Rådgivning i forbindelse med opstart/lukning af virksomhed
 • Due diligence i forbindelse med køb og salg af virksomhed
 • Ophør og lukning af selskab (ApS eller A/S)
 • Ophør og lukning af enkeltmandsvirksomhed
 • Genoptagelse af selskab under tvangsopløsning
Læs mere