Menu toggle Menu toggle

Bogholderi

Forholdet mellem virksomhed og eksternt bogholderi bygger på tillid. Digital bogføring i f.eks. e-conomic gør, at det ikke altid er nødvendigt at mødes personligt. Ved opstart på et samarbejde synes jeg at det giver god mening for begge parter at mødes personligt. Er din virksomhed placeret i København kan vi hurtigt sætte et møde op hvor vi gennemgår detaljerne i dit bogholderi, hvorefter udveksling af informationer fremover kan foregå elektronisk.

Jeg betragter mig selv som ekspert i bogføringsprogrammerne e-conomic og Dinero og har samtidig administratoradgang hertil således at jeg løbende kan følge med i din bogføring.

Skal du bruge en revisor til at stå for din bogføring er Revisor Stefan Larsen et godt valg. Revisor Stefan Larsen har hovedsæde i København og varetager bogføring og regnskab for en lang række virksomheder i hovedstadsområdet.

Krav til bogføring

Kravene til bogføring findes i bogføringsloven, som er en rammelov og erhvervsdrivende skal derfor være opmærksomme på, at der kan være krav til bogføring i andre love og bestemmelser også. Alle faktura, bilag, m.v. skal opbevares i mindst 5 år og skal til enhver tid kunne stilles til rådighed for SKAT. Desuden skal bogføringen være i overensstemmelse med bogføringsloven og den erhvervsdrivende er ansvarlig for overholdelse heraf.

Bogføringsvejledningen

Bogføringsvejledningen uddyber og beskriver de forskellige punkter i bogføringsloven. Vejledningen er en hjælp til erhvervsdrivende som er underlagt årsregnskabsloven. Det kræver tid at sætte sig ind i love og vejledninger, tid du kan spare ved at lade Revisor Stefan Larsen stå for din bogføring. På den måde kan du være sikker på, at loven er overholdt og at din bogføring er uden fejl.

Moms og lønsumsafgift

Når det kommer til opgørelse af moms og lønsumsafgift, så er det en god ide at alliere sig med en billig revisor, der kan hjælpe dig med besværlige regnskabsopgaver. Det handler om at holde tungen lige i munden når moms eller lønsumsafgift skal beregnes og indrapporteres til SKAT. Med hjælp fra mig behøver du ikke længere tænke over de sure pligter og kan trygt overlade bogføring og regnskabsudarbejdelse mv. til en falig person med speciale heri.