Menu toggle Menu toggle

Revision - revisorerklæring

Revision skal gavne og sikre mere værdi til dig og din virksomhed. Du får sikkerhed for at dine tal stemmer, undgår kedelige overraskelser og opnår større tillid hos dine samarbejdspartnere og hos myndighederne.

Jeg har stor erfaring med revision af ejerledet anparts- og aktieselskaber. Hos mig er der aldrig tale om standardrevision, da det for mig er det vigtigt at samarbejdet bliver tilpasset kundens behov og derfor tilrettelægger jeg revisionen ud fra typen af netop din virksomhed.

Det er vigtigt for mig at kunden er tilfreds og derfor tilstræber jeg altid at komme med anbefalinger, der kan medvirke til at forøge værdien af din virksomhed. Via revisionen sikrer jeg, at din virksomhed får rapportereret korrekt i overensstemmelse med aktuel skatte- og regnskabsmæssig lovgivning og øvrige aftaler. Jeg benytter gennemarbejdede arbejdsmetoder og værktøjer og udfører revisionsarbejde efter de gældende internationale standarder herfor og sørger for at være ajourført i forhold til lovgivningen.

Jeg håndterer både små og store revisionsopgaver. Jeg står gerne for udarbejdelse af din årsrapport, perioderegnskab m.v. ligesom jeg har masser af erfaring med regnskabsanalyser mv.

For mig er det vigtigt at sikre, at du får det bedste overblik over din virksomheds økonomiske situation.

Indberetning af årsregnskab for selskaber

Aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS) skal efter regnskabsårets udløb indsende årsregnskaber til Erhvervsstyrelsen. Afhængigt af selskabets størrelse og kompleksiteten af årsregnskabet skal det muligvis gennemgås og påtegnes af en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor.

Årsregnskabet er lovpligtigt at indsende hvert år til Erhvervsstyrelsen og det væsentligste formål er at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og årets resultat.

Den daglige bogføring kan sagtens varetages af en bogholder, men regnskabsudarbejdelsen vil jeg altid anbefale bliver håndteret af en erfaren revisor.

Betingelser for at fravælge revision

Mindre virksomheder kan fravælge revision, såfremt virksomheden ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

  • en balancesum på over 4 mio. kr.
  • en nettoomsætning på over 8 mio. kr.
  • et gennemsnitligt antal ansatte heltidsbeskæftigede på 12 eller derover

Hvis virksomheden på balancedagen og foregående års balancedag overskrider to af de tre størrelsesgrænser, skal virksomhedens årsregnskab for det pågældende regnskabsår revideres.

Virksomheder, som overskrider en balancesum på 50 mio. kr., kan ikke fravælge revision. Dette er uanset om virksomhederne opfylder de øvrige beløbsgrænser for fravalg af revision.

For virksomheder i særlige risikobrancher såsom restauranter bla lba lbab , gælder særlige regler for fravalg af revision. Disse regler gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere.

For holdingselskaber gælder der særlige regler ved opgørelsen af beløbsgrænserne i forbindelse med fravalg af revision.

Virksomhedens ledelse skal hvert år i ledelsespåtegningen erklære, hvorvidt betingelserne for at kunne fravælge revision for indeværende regnskabsår er opfyldt.

Fravalg af revision kan kun ske på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning.

 

Få revisorhjælp til årsregnskabet og selskabsselvangivelsen

Det er tilladt at virksomhedens ejer eller ansatte selv står for bogføring, udarbejdelse af årsregnskab og indberetninger til myndighederne. Det er min erfaring, at de fleste vil få brug for revisorhjælp til opgørelse af selskabets skattepligtige indkomst, da der for et ApS skal udarbejdes både en regnskabs- og skattemæssig indkomstopgørelse.

Vælger du selv at stå for dit årsregnskab uden brug af revisor, så skal du huske at følge Årsregnskabslovens bestemmelser og standarder. Har du en koncern beståede af mere end et selskab, kan dette være teknisk, da der kan være sambeskatning mellem holdingselskab og datterselskaber. Der er ligeledes også kommet skærpede regler omkring kontrollerede transaktioner, som både skal udfyldes på selskabsselvangivelsen mv.

Revisor Stefan Larsen har faste lave priser for at udarbejdelse og indberetning af årsregnskab, skatteregnskab mv. derfor er det sjældent besværet værd selv at prøve sig frem på et meget kompliceret område som det er at udarbejde årsregnskaber.