Menu toggle Menu toggle

Ophør og lukning af selskab eller enkeltmandsvirksomhed

Der kommer en tid for mange, hvor virksomheden skal lukkes. Det kan virke som en uoverskuelig opgave med mange regler og bestemmelser, man skal forholde sig til, hvis man ikke har en god rådgiver ved hånden. Jeg hjælper både med at opløse selskaber via betalingserklæringer eller udarbejde likvidationsregnskaber.

Kom ud af tvangsopløsning og få igangsat en genoptagelse af dit selskab

Tvangsopløsning forekommer ofte når eventuelle lovregler ikke er blevet overholdt i forhold til selskabslovgivningen. Eksempelvis ses det ofte, at selskaber bliver sendt til tvangsopløsning når årsrapporten er blevet indberettet væsentlig for sent eller slet ikke. Konsekvenserne ved tvangsopløsning kan være store og rigtig omkostningstunge, såsom:

 • Selskabets ejere og ledelse fratræder øjeblikkeligt
 • Der bliver indsat en likvidator der råder 100 % over selskabet, samt selskabets bankkonto mv.
 • Likvidator vil gennemgå regnskabet og udgiften hertil kommer selskabet til at betale. (Da er en stor økonomisk besparelse i at få genoptaget selskabet før en evt. Likvidator tiltræder)
 • Der kan forekomme bøder og evt. konkurs karantæne

Hvordan genoptages et selskab under tvangsopløsning:

 1. Beslutningen for genoptagelsen sker på generalforsamlingen.
 2. Du skal indgive meddelelse til skifteretten, at tvangsopløsningen skal afbrydes og det gøres senest 3 måneder efter at skifteretten blev anmodet om at tvangsopløse selskabet.
  1. Dog kan skifteretten tildele likvidator tidligere end 3 måneder og så skal likvidator godkende ophævelse af tvangsopløsningen.
 3. Godkendt revisor skal afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed vedr. om selskabskapitalen er til stede og der ikke findes ulovlige aktionærlån.
  1. Bogføring skal være foretaget op til dagsdato
  2. Der skal udarbejdes årsrapport og indberetning heraf for den manglende periode
  3. Der skal være positiv egenkapital på 40.000 kr. (ellers skal der foretages gældskonventering)
 4. Senest 2 uger efter at genoptagelsen er vedtaget, skal erklæring fra revisor anmeldes til styrelsen.
 5. Når der er søgt om genoptagelse, vil sagsbehandlingstiden være ca. 1 uge.

Der vil ofte blive tildelt en likvidator 4 uger efter modtaget brev om tvangsopløsning og nogen gange før. Det er vigtigt at få genoptaget selskabet før likvidator tiltræder da udgifterne hertil, kan blive meget dyre.

Kontakt mig i dag og få igangsat genoptagelsen i løbet af 48 timer.